แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
การติดต่อสอบถาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แบบฟอร์มการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจสอบภายใน
กฎหมายน่ารู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ข้อมูล ITA


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

                    

                  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดรับชำระภาษี ประจำปี 2564

 

 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  ประจำปีงบประมาณ 2563 ... โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ...  วันที่29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. การประชุมเรื่อง ซ่อมแซมถนนที่พื้นที่คาบเกี่ยวหลายพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความร ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ประจำปีงบประมาณ 2564 
      ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่ว...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 -ม.20 
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ...     จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง
ขอขอบคุณ บริษัท พรีไซซ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคเงิน 5,000 บาท...     จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง
ขอขอบคุณ บริษัท รีเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคขนมและนม สำหรับนักเรียน...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคา โครงการเสริมสร้...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง
ขอขอบคุณบริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด...     จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...     จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวง นม.ถ.๑๑๖-๐๑ สายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๓ - บ้าน
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.๑๑๖-๐๑ สายบ้านโนนระ
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 16
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราากลางโครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก หมู่ 5 บ้านหนองหลักศิลา สายทางรอบป่าชุมชนบ้านหนองหลักศิลา
   ประกาศองค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวลอง ตำบลไทยสามัคคี เชื่อม ตำบล
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ที่ 9 ตำบลตากูก อำ
   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านคำนาดี หมู่ที
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคาประกวดราคาโครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอำปึล หมู่ที่
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
   ประกาศผลผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
สาสน์จากผู้บริหาร

นายเฉลิม ยศกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
การให้บริการ
แบบลงทะเบียน
กฎหมายน่ารู้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 3.239.51.78
คุณเข้าชมลำดับที่ 703,334

แหล่งท่องเที่ยว อบต.
เว็บไซต์ในเครือข่าย

ปฎิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 2526 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มกราคม 2564
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044070406 , 044070416   Fax : 044070416
Email : khokkachai@homail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.